Sökning: "utbildningsledare"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet utbildningsledare.

 1. 1. Metodrumsundervisning : En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning

  Författare :Ingela Leibring; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Gun-Britt Wärvik; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; simulation; clinical skills laboratory; licensed practical nurse; licensed vocational nurse; registered nurse; simulering; metodrum; undersköterska; legitimerad sjuksköterska; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om vårdlärares arbete med simulering av arbetsuppgifter i metodrum Ett metodrum kan ses som en hybrid mellan klassrum och sjukhussal. I denna skolmiljö övas arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingsförmåga : En relationell process mellan ledning och arbetarkollektiv

  Författare :Håkan Nilsson; Marianne Ekman Rising; Tony Huzzard; Lucia Crevani; Alexander Styhre; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Management;

  Sammanfattning : The focal point of this thesis is an interest in workplace development and how the relationship between managers and workers affects an organization’s ability to develop its way of working. The aim of the study is to contribute to debates on workplace development away from Tayloristic principles based on a strict division of labour and to investigate how to manage the well-documented consequences of such principles, low productivity and lack of engagement from employees. LÄS MER