Sökning: "utanförskap barn"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden utanförskap barn.

 1. 1. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : The thesis is a survey of 353 preschool children’s social relations emphasizing their peer and friendship relations in particular. The study also concerns the conceptions the preschool personnel have concerning the children’s social characteristics and social skills. LÄS MER

 2. 2. Ett liv i olika världar Unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Anneli Nielsen; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young women; life story; difficult life events; cultural frameworks; social worlds; otherness; belonging; agency; space of agency; social position; school difficulties; Unga kvinnor; livsberättelser; svåra livshändelser; kulturella tolkningsramar; sociala världar; utanförskap; tillhörighet; handlingskraft; handlingsutrymme; social position; skolsvårigheter; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Drawing upon data from a qualitative interview study on the life stories of young women, the aim of this study is to analyze young womens experiences of difficult life events. Special interest is directed to how cultural frameworks are reflected in young women’s stories about themselves and the family and school worlds they have lived in. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten

  Detta är en avhandling från Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

  Författare :Carin Benjaminson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Growing up; lifenarrative; emotional abuse and neglect; insecurity; vital force; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze the lifeworlds of youths subjected to emotional abuse during their childhoods. The following questions have been formulated: What experiences of emotional abuse do youths recount, and what do these experiences involve for the child? What picture of their encounter with the surrounding society do these youths provide, such as, for example, meetings with those close to them and with people at school, and what do these meetings involve for the child? What feelings have characterized their childhoods, and what consequences do these feelings have for the children’s lives and their transitions to adulthood?This study employs a qualitative lifeworld approach. LÄS MER

 4. 4. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Bengtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Bryta upp och börja om Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulrika Wigg; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanse; vagabonder; risk; tillit; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; livschanser; tillit.;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER