Sökning: "use of history"

Visar resultat 11 - 15 av 1251 avhandlingar innehållade orden use of history.

 1. 11. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Mikael Tossavainen; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Gentile relations; victimhood; heroism; Holocaust and Heroism Remembrance Day; press; use of history; historical culture; historical consciousness; Israel; Holocaust; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The interest in the Holocaust has been growing continuously over the last decades, and this study deals with how the Holocaust has been perceived, interpreted and used in an Israeli context. The central theoretical concept in this study is historical consciousness, and the aim is to analyze the place of the Holocaust in Israeli historical consciousness. LÄS MER

 2. 12. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sara Edenheim; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; statliga utredningar; genealogi; homosexualitet; intersexualism; abjekt; interpellation; ressentiment; heterosexuality; homosexuality; transsexualism; equal rights; liberalism; abjection; moralism; genealogy; Gender studies; Genusvetenskap; Legal history; Rättshistoria; Theory of history; Contemporary history since 1914 ; Historieteori; gender; desire; Nutidshistoria från 1914 ; Human rights; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en analys av Statliga Offentliga Utredningar (SOU) och deras definition och hantering av homosexualitet, intersexualism och transsexualism under 1900-talet (1935-2001). Frågor som berör den juridiska definitionen av ett mänskligt subjekt, mänskligt begär och den mänskliga kroppen är centrala för dessa utredningar och därför ligger fokus i avhandlingen på hur dessa definitioner reproduceras och förändras. LÄS MER

 3. 13. Trees of Knowledge : Science and the Shape of Genealogy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petter Hellström; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural history of science; science and metaphor; science and visual representation; family trees; tree diagrams; information management; classification; natural history; philology; music theory; genealogy; evolution; secularisation; Enlightenment; French Revolution; Augustin Augier 1758–1825 ; Félix Gallet 1773–c. 1840 47 ; Henri Montan Berton 1767–1844 .; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This study investigates early employments of family trees in the modern sciences, in order to historicise their iconic status and now established uses, notably in evolutionary biology and linguistics. Moving beyond disciplinary accounts to consider the wider cultural background, it examines how early uses within the sciences transformed family trees as a format of visual representation, as well as the meanings invested in them. LÄS MER

 4. 14. Tools of Hegemony : Military Technology and Swedish-American Security Relations, 1945-1962

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikael Nilsson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; Säkerhetspolitik Sverige; Diplomatisk historia; Militärhistoria; Modern historia Sverige; Utrikespolitik USA; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia med inriktning mot militärhistoria; Historia med inriktning mot militärhistoria; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyze the process whereby Sweden gained access to American guided missiles during the late 1950s and early 1960s. It also tracks the Swedish efforts to develop guided missiles domestically. LÄS MER

 5. 15. Creating Holy People and Places on the Periphery. A Study of the Emergence of Cults of Native Saints in the Ecclesiastical Provinces of Lund and Uppsala from the Eleventh to the Thirteenth Centuries Att skapa heliga personer och platser i periferin: en studie om uppkomsten av inhemska helgonkulter i de lundensiska och uppsaliensiska kyrkoprovinserna, ca 1000–1300

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sara Ellis Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; cults of saints; native saints; hagiography; liturgy; parchment fragments; conversion; Christianization; loca sanctorum; Middle Ages; Scandinavia; Micro-Christendom; unilocal; multilocal;

  Sammanfattning : Holy people have been venerated in various forms by all religions and ideologies throughout history. Christianity is no exception with the development of the cults of saints beginning shortly after its formation. By the time Christianity reached Scandinavia, saints’ cults had been fully integrated into the Roman administrative structure. LÄS MER