Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Effektivare flygförarutbildning genom modifieringar i urvalsprocedur och utbildningsklimat

    Författare :Leif Carlstedt; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Flygutbildning; pilotutbildning; urvalsprocedur;

    Sammanfattning : .... LÄS MER