Sökning: "urban teori"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden urban teori.

 1. 1. eTjänster som social interaktion via användning av IT-system en praktisk teori

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Göran Hultgren; Cronholm Stefan; Owen Eriksson; Göran Goldkuhl; Urban Nuldén; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; eTjänst; IT-system; Kundperspektiv; Självbetäningstjänster; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Företeelsen eTjänst baseras på att IT-system används så att tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster till kunder utan att möta dem ”ansikte-mot-ansikte”. eTjänsterna förväntas öka i mfattning i samhället. LÄS MER

 2. 2. Electronic Healthcare Ontologies Philosophy, the real world and IT structures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Berzell; Ingemar Nordin; Urban Forsum; Daniel Karlsson; Ingvar Johansson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; medical informatics; ontology; terminology; critical realism; immanent realism; Filosofi; medicinsk informatik; ontologi; terminologi; kritisk realism; immanent realism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The thesis investigates how the notion of ‘ontology’ has been used in the field of medical informatics and knowledge representation. Partly to investigate what an ‘ontology’ can be said to represent and what requirements we can have on a good ‘ontology’. LÄS MER

 3. 3. Building the City from the Inside Architecture and Urban Transformation in Los Angeles, Porto, and Las Vegas

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hannes Frykholm; Daniel Koch; Catharina Gabrielsson; Roemer van Toorn; Albena Yaneva; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Interior urbanism; architecture; urban transformation; threshold; lobby; temporality; labor; atmosphere; Urban Design; Stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Positioned in the research field of “interior urbanism” (Rice, 2016), this thesis considers entrance situations that occur between buildings and cities in order to develop new ways of investigating the relationship between architecture and urban transformation. From the main research question—How does architecture mediate urban transformation?—the thesis focuses on experience-driven narratives about the city (Pine & Gilmore, 2011). LÄS MER

 4. 4. The Smart City – how smart can ’IT’ be? Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Granath; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalisation; smart cities; urban planning and development; discourses; Digitalisering; smarta städer; stadsplanering och -utveckling; diskurser;

  Sammanfattning : Cities are facing many challenges; challenges linked to world-wide trends like urbanisation, climate changes and globalisation. In parallel to these trends, we have seen a rapid digitalisation in and of different parts of society. LÄS MER

 5. 5. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Lisa Kings; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. LÄS MER