Sökning: "urban space"

Visar resultat 1 - 5 av 324 avhandlingar innehållade orden urban space.

 1. 1. Vestiges of urban spirit : Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Författare :Mohammad Sarraf; Reza Kazemian; Sussan Babaie; Ali Madanipour; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 2. 2. URBAN SEGREGATION AND URBAN FORM : From residential segregation to segregation in public space

  Författare :Ann Legeby; Lars Marcus; Eva Öresjö; Anna-Johanna Klasander; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urban segregation; urban form; urban design; housing segregation; residential segregation; public space; co-presence; public life; spatial affordance; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Urban segregation is considered a major social problem in Sweden and several national anti-segregation initiatives have been launched to decrease social and ethnic segregation but so far only with marginal effects (SOU 2005:29). Urban design and town planning are rarely the focus in national anti-segregation initiatives; the architectural issue has mainly been confined to matters concerning housing policies. LÄS MER

 3. 3. Evolving Urban Culture in Transforming Cities Architectural and Urban Design in a Fluid Context

  Författare :Mir Azimzadeh; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; evolution; generative process; space; configuration; culture; society; urban design; architecture; urban spatial systems; metamorphosis; domestic space; public space; place; analytic theory; space syntax; cultural types; local structure; urban function; housing estate; city; spatial interface; street system;

  Sammanfattning : The practice of architectural and urban design being involved in forming the space in our cities and built environments has certain effects on the social life in society that in its turn conditions the performance of the practice. The continuous changes in cities and societies, however, are just partially caused by the practice of architectural and urban design. LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om den urbana världen : Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955

  Författare :Henrik Widmark; Hedvig Brander Jonsson; Ola Wetterberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Architecture; City planning; Heritage; Preservation; Spatial practices; Visual practices; Representations of Space; Urban culture; History; Memory; Modernity; Dominant urban identity; City space; Public art; Konstvetenskap; Gregor Paulsson; Helsingborg;

  Sammanfattning : This thesis examines the subject of dominant local identities and the construction of urban representations in Sweden 1903-1955, as articulated in the city Helsingborg. The main focus falls on architecture, city planning and visual practices as means of establishing an urban identity. LÄS MER

 5. 5. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER