Sökning: "urban sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden urban sociology.

 1. 1. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 2. 2. Magical Flutes : Music Culture and Music Groups in a Changing Bolivia

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Sari Pekkola; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Musiketnologi; Musikgrupper; Bolivia; ethnography; urban music movement; emergent culture; popular music and society; Music culture; musicians;

  Sammanfattning : The main part of this dissertation consists of an ethnographic study of three music groups which are part of an urban music movement in Bolivia. I describe the groups Los Masis, Inkallajta and Flor Tani Tani, their experiences and their ideas about music-making. LÄS MER

 3. 3. Staden och resandet. Mötet mellan planering och vardagsliv

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Åsa Waldo; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; travelling; qualitative research; behaviour; everyday life; time; planning; motoring; public transport; service; sociology; segregation; Sociologi; Sociology; environment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar vardagslivets resor i staden. Utgångspunkten är de negativa konsekvenser som resor, framför allt med bil, har för miljön. LÄS MER

 4. 4. Struktur, handling och rumslig morfologi : Två fall av förnyelse och byggande i urban miljö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Hjorth Aronsson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; Sociology; knowledge-based cosmologies; welfare state changes; decentralization; private marketinfluence; urban semiotics; urban renewal; planning and building of housing areas; Sociologi; Sociologi; Sociology; private market influence;

  Sammanfattning : The dissertation addresses problems concerning relations between decentralised welfare and centralised planning and building authorities as central matters in the public sector on communal level. Problems concerning relations between public planning and private market according to building are also focused. LÄS MER

 5. 5. Drömmen om den nya staden Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Jonas Lindström; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Post-Soviet Riga; urban renewal; urban development; urban phantasmagorias; urban postperestroika; de-Sovietization; globalization; Lettification; social temporalization; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light on Post-Soviet urban renewal and people’s perceptions of changes that recently occurred in both the city of Riga and Latvian society more generally since the dissolution of the Soviet Union in the early 1990s. More specifically, this study examines how these perceptions are manifest in Riga’s ongoing renewal. LÄS MER