Sökning: "urban neighbourhood"

Visar resultat 21 - 25 av 37 avhandlingar innehållade orden urban neighbourhood.

 1. 21. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER

 2. 22. Park Matters: Studies on Safety and Property Values

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Asifa Iqbal; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban parks; safety; hedonic modelling; CPTED; and women-only parks; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : This study develops a better understanding of the nature of urban parks from a safety perspective in two international contexts. To achieve this aim, the study is divided into two geographical scales (a macro scale and a micro scale) that test a set of quantitative and qualitative research methods. LÄS MER

 3. 23. Living in the calm and safe part of the city The socio-spatial reproduction of upper-middle class neighbourhoods in Malmö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

  Författare :Ann Rodenstedt; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-segregation; gated communities; security; upper-middle class; neoliberalisation; post-industrialism; housing; lifestyle; status; exclusivity; exclusion; community; neighbourhood choice; stigmatisation; spatial representations; socio-spatial reproduction; avoidance behaviours; Malmö; Victoria Park; Bellevue; Sweden; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : When residential segregation is mentioned in news coverage and when it is talked about in everyday discourse in Sweden, it is very often associated with immigration and minority groups living in the poorer areas of the city. A common assumption is that “immigrants” actively withdraw from society and that they choose to live together rather than integrating with the majority population. LÄS MER

 4. 24. Spelar adressen någon roll? En studie av områdeseffekter på medborgares politiska deltagande

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskap

  Författare :Katarina Eriksson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political participation; contextual effects; neighbourhood effects; multilevel analysis; socioeconomic resources; political engagement; sub-national level; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and explain (individual level) public political participation, with particular focus on the significance of the local, geographical context. Studies of political participation have traditionally focused on individual level explanations. Here, however, the question of the significance of place, is also raised i. LÄS MER

 5. 25. Politik på stadens skuggsida

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Strömblad; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap; Political science; political participation; political efficacy; contextual effects; consequences of segregation; disadvantaged neighbourhoods; urban renewal programs; Stockholm; politiskt deltagande; politisk tilltro; politiskt engagemang; kontextuella effekter; konsekvenser av segregation; fattiga bostadsområden; utsatta bostadsområden; offentliga åtgärdsprogram; storstadspolitik;

  Sammanfattning : Focusing on conditions in poor residential areas, this study examines how political en-gagement may be influenced by properties of the near environment. The casual relation-ships involved are known as ‘contextual effects’. LÄS MER