Sökning: "urban neighbourhood"

Visar resultat 21 - 25 av 40 avhandlingar innehållade orden urban neighbourhood.

 1. 21. Planeringsfrågan väg till hållplats - i relation till statlig policy och råd för en hållbar transportutveckling i städer

  Författare :Karin Berg; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; analytical standpoint; a holistic view in urban planning and a theory practice gap.; using quality perspectives; resolving quality conflicts; pathway to transit stop; conceptual quality tool; public transportation; urban planning; city planning; inclusive critical attitude; policies and planning tools; Sustainability;

  Sammanfattning : International and governmental policy emphasizes public transportation for a sustainable future in cities. According to the Swedish Door-To-Door Policy project pathways to transit stops are important parts of public transportation, for many groups of users (in this study also called a Whole-Travel-Perspective). LÄS MER

 2. 22. Improvements in addressing climate factors in urban planning and design

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Saeed Ebrahimabadi; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Urban settlements located in subarctic regions have particular characteristics due to their climate. Climate and weather conditions influence people’s attendance in public spaces, their travel habits and recreational activities. In the subarctic regions, this influence is more visible due to greater seasonal differences. LÄS MER

 3. 23. Influence and Invisibility Tenants in Housing Provision in Mwanza City, Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Jenny Cadstedt; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rental tenure; tenants; housing provision; housing career; housing strategy; housing policy; urban planning; Sustainable Cities Programme; unplanned settlements; community participation; citizenship; secure tenure; Mwanza; Tanzania; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : A high proportion of urban residents in Tanzanian cities are tenants who rent rooms in privately owned houses in unplanned settlements. However, in housing policy and in urban planning rental tenure gets very little attention. This study focuses on the reasons for and consequences of this discrepancy between policy and practice. LÄS MER

 4. 24. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER

 5. 25. Park Matters: Studies on Safety and Property Values

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Asifa Iqbal; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban parks; safety; hedonic modelling; CPTED; and women-only parks; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : This study develops a better understanding of the nature of urban parks from a safety perspective in two international contexts. To achieve this aim, the study is divided into two geographical scales (a macro scale and a micro scale) that test a set of quantitative and qualitative research methods. LÄS MER