Sökning: "urban neighbourhood"

Visar resultat 16 - 20 av 41 avhandlingar innehållade orden urban neighbourhood.

 1. 16. Samverkan på spel : Rationalitet och frustration i nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Égalité

  Författare :Nils Hertting; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; network governance; rational choice; local institutional design; mechanisms; neighbourhood renewal; urban renewal policy; case study design; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Grounded in a rational choice perspective, this thesis tries to develop the study of network governance. The starting point is a puzzling pattern of local multi-organizational cooperation observed in official evaluation reports on urban neighbourhood renewal in Sweden. LÄS MER

 2. 17. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  Detta är en avhandling från Lund University, Housing Development & Management

  Författare :Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. LÄS MER

 3. 18. Outdoor Mobility, Place and Older People - Everyday Mobilities in later Life in a Swedish Neighbourhood

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Vanessa Stjernborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motility; Social participation; Social sustainability; Suburb; Transition; Urban fear; Wellbeing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Äldres vardagliga mobilitet är temat i denna avhandling. Den handlar dels om äldre personer i två bostadsområden i Malmö, dels om äldre personer som har blivit ensamma på äldre dar. LÄS MER

 4. 19. Dagligvarudistributionens strukturomvandling : Drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tomas Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wholesaling; retailing; town planning; structural change; food; groceries; out-of-town supermarkets; cartrips; urban environment; technological change; Linköping; Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyse the dramatic structural changes in the wholesaling and retailing of food and groceries in towns and cities in Sweden, with emphasis on the period after the Second World War. Besides a general analysis based on national data, the town of Linköping is used to illustrate the spatial dimension in the development of food distribution at the micro level. LÄS MER

 5. 20. Segregation och karriärposition : En studie av bostadsomgivningens betydelse för utbildning, sysselsättning och inkomst bland yngre i stockholmsregionen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Petra Sundlöf; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Social and economic geography; residential segregation; neighbourhood effects; social context; socioeconomic career; socialization; education; employment status; labour income; welfare; Stockholm; Sweden; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : This study deals with questions about residential segregation and its consequences for the life chances and socio-economic development of individuals. The aim is to investigate if the social composition of the neighbourhood has effects upon the careers of individuals who have lived there as adolescents. LÄS MER