Sökning: "urban neighbourhood"

Visar resultat 11 - 15 av 38 avhandlingar innehållade orden urban neighbourhood.

 1. 11. What's neighbourhood got to do with it? : the influence of neighbourhood context on crime and reactions to crime

  Detta är en avhandling från Faculty of Health and Society, Malmö University

  Författare :Caroline Mellgren; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Multilevel; Fear of crime; Reactions to crime; Crime prevention; Sweden; Neighbourhood effects; Crime;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to contribute to an increased understanding of how the neighbourhood context acts to influence individual reactions to crime. The general framework is that the social and physical make-up of residential neighbourhoods influences individuals, over and above individual background characteristics. LÄS MER

 2. 12. Space, Activities and Gender- Everyday Life in Lindora, Costa Rica

  Detta är en avhandling från Housing Development and management

  Författare :Karin Grundström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Costa Rica; Everyday Life; Gender; Housing; Planning; Private; Urban; Public;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the everyday life of women and men in a neighbourhood planned for low-income housing in the ourskirts of the capital San José in Costa Rica. The research uses an everyday life perspective and shows how gender organization leads to a division of labour and a use of space that differentiate between women and men's activities. LÄS MER

 3. 13. Samverkan på spel : Rationalitet och frustration i nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Égalité

  Författare :Nils Hertting; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; network governance; rational choice; local institutional design; mechanisms; neighbourhood renewal; urban renewal policy; case study design; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Grounded in a rational choice perspective, this thesis tries to develop the study of network governance. The starting point is a puzzling pattern of local multi-organizational cooperation observed in official evaluation reports on urban neighbourhood renewal in Sweden. LÄS MER

 4. 14. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  Detta är en avhandling från Lund University, Housing Development & Management

  Författare :Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. LÄS MER

 5. 15. Outdoor Mobility, Place and Older People - Everyday Mobilities in later Life in a Swedish Neighbourhood

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Vanessa Stjernborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motility; Social participation; Social sustainability; Suburb; Transition; Urban fear; Wellbeing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Äldres vardagliga mobilitet är temat i denna avhandling. Den handlar dels om äldre personer i två bostadsområden i Malmö, dels om äldre personer som har blivit ensamma på äldre dar. LÄS MER