Sökning: "urban financing"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden urban financing.

 1. 1. Urban Processes and Global Competition. Enabling factors for mutual urban and economic development Norra Älvstranden in Göteborg

  Författare :Bo Öhrström; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; enabling; institutional conditions; urban financing; competitive advantage; economic development; reflexivity; triple helix; governance; urban growth node; urban development; facilitation; cluster; system of innovation; guided development;

  Sammanfattning : Planning and re-development of the former shipyard and harbour areas in Göteborg represent an attempt where the new urban web is anchored in a corresponding development of user needs. This thesis examines the conditions for urban planning and development of an urban growth node in the form of an innovative cluster at Lindholmen. LÄS MER

 2. 2. Managing Urban Disaster Risk: Analysis and Adaptation Frameworks for Integrated Settlement Development Programming for the Urban Poor

  Detta är en avhandling från Housing Development & Management (HDM), Lund University

  Författare :Christine Wamsler; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; poverty reduction; urban planning; vulnerability; adaptation; settlement development planning; development assistance; disaster; social housing; disaster risk management; prevention; mainstreaming; El Salvador; mitigation; risk accumulation; risk reduction;

  Sammanfattning : The damage caused by the dramatic worldwide increase in ‘natural’ disasters is staggering, with the poor in developing countries being most at risk. Disasters make their already precarious living conditions worse, creating a vicious circle of poverty from which they find it hard to escape. LÄS MER

 3. 3. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  Detta är en avhandling från Lund University, Housing Development & Management

  Författare :Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. LÄS MER

 4. 4. Health financing systems & drug use in rural China

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Hengjin Dong; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health financing system; Health insurance; Drug use; Pharmaceuticals; Antibiotics; Care-seeking behaviour; Prescribing behaviour; Outpatient; Provider; Exit interview; China;

  Sammanfattning : This thesis airns to study the association between health-care financing systems and health-care consumers' drug use and health providers' prescribing in six Chinese counties. In a cross-sectional study, a multistage sampling procedure was used to select provinces, counties, townships and villages. LÄS MER

 5. 5. Inequalities in non-communicable diseases in urban Hanoi, Vietnam health care utilization, expenditure and responsiveness of commune health stations

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Vu Duy Kien; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; socioeconomic inequalities; non-communicable diseases; health care utilization; catastrophic health expenditure; impoverishment; health system; commune health stations; Hanoi; Vietnam; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : Background: Non-communicable diseases (NCDs) are the leading causes of morbidity and mortality among adults in Vietnam. Little is known about the magnitude of socioeconomic inequalities in NCDs and other NCD-related factors in urban areas, in particular among the poor living in slum areas. LÄS MER