Sökning: "urban densification"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden urban densification.

 1. 1. Housing clusters for densification within an upgrading strategy : the case of Kampala, Uganda

  Författare :Assumpta Nnaggenda-Musana; Dick Urban Vestbro; Tumsifu Nnkya; KTH; []
  Nyckelord :low-income housing; home-based enterprises; house types; residential density; urban sprawl; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The process of urbanisation in the urban centres of most sub-Saharan African countries has been brought about by numerous factors including rural to urban migration, natural increase in population, and in-migration. In Uganda due to these factors the capital city Kampala is growing rapidly. LÄS MER

 2. 2. Respectful Renewal - On Knowledge and Transparency in the Urban Planning Process

  Författare :Kaj Granath; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :participatory planning; densification; urban planning; consensus; deliberative democracy; transparency; planning process; urban renewal; design review; communicative action; conflict; critical planning theory; legislation;

  Sammanfattning : This thesis is written within the field of architecture and urban planning. Based upon a critical examination of the Critical Planning Theory, communicative rationality and the concept of consensus, a model of communicative planning as management of conflicts is adopted as a theoretical framework together with the concepts of transparency and knowledge as qualitative aspects of an urban renewal planning process within a deliberative democratic society. LÄS MER

 3. 3. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

  Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER

 4. 4. Compact sprawl : Exploring public open space and contradictions in urban density

  Författare :Alexander Ståhle; Lars Marcus; Michael Batty; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Spatial morphology; Urban design; Public open space; Urban density; Landscape planning; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Twentieth century urbanization has left a tremendous footprint on the globe. It is generally speaking a spread out fragmented suburban and exurban landscape continuously growing according to what has been called sprawl-like development, increasing energy and automobile dependency, challenging urban sustainability. LÄS MER

 5. 5. Vertical Extension of Buildings

  Författare :Rikard Nilsson; Avdelningen för Byggproduktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability; Densification; energy-efficient renovation; Urban Development; Stakeholder;

  Sammanfattning : Many policy targets have been developed with the aim of reaching a more sustainable development; more specifically, thestudied policies target energy use and urban growth. For example, by 2050 the aim is that the European Union will havereduced its greenhouse emissions by 90%. LÄS MER