Sökning: "urban community"

Visar resultat 1 - 5 av 186 avhandlingar innehållade orden urban community.

 1. 1. Towards a Minor Urbanism : Thinking Community without Unity in Recent Makings of Public Space

  Författare :Ida Sandström; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :Public Space; Spaces of Being-in-Common; Spaces of Collective Care; Minor Urbanism; Community without Unity; Community; Urban design; Urban space; City park; Urban planning; Co-Production; Urban Participation; Urbanism; Difference; Spaces of difference; Diversity; Spaces of diversity; offentliga rum; offentliga platser; urban arkitektur; Planering; mångfald; torg och parker; Urban design; urban gemenskap; urbanism; medborgardeltagande; medborgarengagemang; planeringspraktiker; gestaltad livsmiljö;

  Sammanfattning : HOW CAN WE PLAN AND DESIGN FOR community in diverse urban situations? In response to segregation and social fragmentation, public space is increasingly being conceived of as a vehicle for fostering openness towards differences, both in planning practice and theory. Drawing on two recent public space projects – Superkilen in Copenhagen, Denmark, and Jubileumsparken in Gothenburg, Sweden – this thesis explores what this hopeful idea may mean in terms of the actual making of public space. LÄS MER

 2. 2. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 3. 3. Social capital, health and community action : implications for health promotion

  Författare :Malin Eriksson; Maria Emmelin; Lars Dahlgren; Urban Janlert; Catherine Campbell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; self-rated health; health promotion; community action; Public health science; Folkhälsovetenskap; socialmedicin; Social Medicine;

  Sammanfattning : Background; The overwhelming increase in studies about social capital and health occurring since 1995 indicates a renewed interest in the social determinants of health and a call for a more explicit use of theory in public health and epidemiology. The links between social capital and health are still not clear and the meanings of different forms of individual and collective social capital and their implications for health promotion needs further exploration. LÄS MER

 4. 4. Tvångsvård i frihet : tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård

  Författare :Liv Zetterberg; Urban Markström; Stefan Sjöström; Jorun Rugkåsa; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory community care; community treatment orders; mental health policy; policy implementation; patient rights; social control; court rulings; autonomy;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze compulsory community care (CCC) as a social and normative practice in different contexts in the Swedish welfare system. The research questions are:- How can the motives to introduce CCC in Sweden and other Western countries be understood?- What happens in and between psychiatric and social service organizations when CCC is implemented?- How are the legal rights of patients protected and what forms of social control of patients is discernible in written court decisions regarding CCC?- What normative positions regarding autonomy is the CCC legislation based on?- How can CCC be understood from steering, historic and power perspectives?The four first research questions corresponds to the four research studies included in the thesis and the fifth question relates to the material as a whole. LÄS MER

 5. 5. Working with community : exploring community empowerment to support non-communicable disease prevention in a middle-incom country

  Författare :Fatwa Sari Tetra Dewi; Lars Weinehall; Hans Stenlund; Ann Öhman; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NCD; cardiovascular disease; community intervention; prevention; community empowerment; middle-incom countries; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Non communicable diseases (NCD) are recognized as a major burden of human health globally, especially in low and middle-income countries including Indonesia. This thesis addresses a community intervention program utilizing a community empowerment approach to study whether this is a reasonable strategy to control NCD. LÄS MER