Sökning: "uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 2437 avhandlingar innehållade ordet uppsatser.

 1. 1. Fyra expropriationsrättsliga uppsatser

  Författare :Ivar Strahl; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett monokulturellt erbjudande. : Om svenska som andraspråk i grundskolans läro- och kursplaner

  Författare :Ann-Christin Torpsten; Elisabeth Elmeroth; Lena Fritzén; Karin Taube; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Läroplaner; kursplaner; deltagande; monokultur; multikultur; kompensera; komplettera; likformig; olikformig; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Övergripande syfte med denna licentiatavhandling var att synliggöra vad grundskolans ämne svenska som andraspråk erbjuder andraspråkselever i termer av lärande. Studien analyserar vilka utbildningsideal formulerade i läroplaner och konkretiserade i kursplaner ämnet svenska som andraspråk kan sägas omfattas av. LÄS MER

 3. 3. From Cradle to Grave : Empirical Essays on Health and Economic Outcomes

  Författare :Elvira Andersson; Centrum för ekonomisk demografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health; mental health; human capital; children; visual impairment; earnings; employment; discrimination; cognitive ability; disability; work pressure; sickness absence; day care; mortality; consumption; liquidity constraints; permanent income hypothesis; health; mental health; children; visual impairment; employment; earnings; discrimination; cognitive ability; disability; work pressure; day care; sickness absence; mortality; liquidity constraints; consumption; permanent income hypothesis;

  Sammanfattning : This thesis contains four independent research papers, which investigate the causal relations between several aspects of health and economic outcomes at different stages of the life course. The first paper investigates the causal effects of maternal deprivation and maltreatment during various periods of childhood on adolescent health and human capital. LÄS MER

 4. 4. Studies of the quaternary history and deposits of Värmland, Sweden : experiences made while preparing a survey map

  Författare :Jan Lundqvist; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rehabilitation after myocardial infarction : a caring model

  Författare :Bengt Fridlund; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER