Sökning: "uppror"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet uppror.

 1. 1. Uppror eller resningar? : Samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige : conflicts and the organization of society in late medieval Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Reinholdsson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History; History; peasant; noblemen; feud; rising; autonomous action; service; reciprocity; political culture; propaganda; social conflicts; Absolutist state; Historia;

  Sammanfattning : This study addresses the problem of the major social conflicts of late medieval Sweden. Contrary to earlier research it states that these are not to be regarded as peasant rebellions (Sw. bondeuppror), since they were common concerns for peasants and noblemen acting in close conjunction. These events are not even to be conceived as rebellions (Sw. LÄS MER

 2. 2. Det illojala barnets uppror : Studier kring jan Myrdals självbiografiska texter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Hägglunds förlag

  Författare :Cecilia Cervin; Blekinge Tekniska Högskola.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; autobiography; generic theory; reception; thematic study; réfractaire ; fictional truth; narratology;

  Sammanfattning : Jan Myrdal has often been considered a controversial author. During the sixties he was mostly regarded as a political figure, much appreciated by those who shared his political views and even more abhorred by those who did not. LÄS MER

 3. 3. Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718 The force of words. Political oaths in Sweden 1520-1718

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Sari Nauman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ed; tillit; kontroll; muntlig kultur; skriftlig kultur; performativitet; tidigmodern tid; Sverige; ovisshet; kröningar; krig; uppror; politisk kultur; kungaförsäkringar; skrift; politiska aspekter; historia History; oaths; trust; control; orality; written culture; performativity; early modern; Sweden; uncertainty; coronation; war; rebellion; political culture;

  Sammanfattning : Political oaths were widespread in medieval times, but all over Europe their use dwindled in the early modern period, resulting in the institution being dismantled in many states. In previous research, this decay has been explained by pointing to the emergence of the state in this period, through processes such as bureaucratization, nationalization, and confessionalization, and, later, secularization. LÄS MER

 4. 4. Fångenskap och flykt Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svante Landgraf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood novels; travelogues; science fiction; futures studies; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist; Barndomsskildringar; reseskildringar; science fiction; framtidsstudier; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist;

  Sammanfattning : Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Den här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Irene Andersson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociologi; Sociology; women´s civil rights; civil defence; gas warfare; The Epoch Tidevarvet ; socialdemocratic women; Elin Wägner; peace movement; women´s movement; Collective actions; network; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how and why women established peace actions during World War I and the period between the wars. I have examined how women were mobilized, how the actions were carried out, what kind of opposition was awakened, and what happened afterwards. LÄS MER