Sökning: "upphovsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet upphovsrätt.

 1. 1. Upphovsrätt i konkurrens : särskilt om tvångslicensiering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Dan Eklöf; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual Property; Copyright; Compulsory licence; Compulsory licensing; abuse; Article 82; Antitrust; Competition law; Immaterialrätt; Upphovsrätt; tvångslicensiering; tvångslicens; missbruk; konkurrensrätt; Artikel 82; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Although copyright law, on the one hand, establishes far-reaching exclusive rights and institutes legal monopolies while antitrust law, on the other hand, curtails the undue exercise of market power, there is no fundamental incongruity between the two regimes. The general harmony does not, however, preclude the occasional existence of glaring dissonances. LÄS MER

 2. 2. Teaterregi och upphovsrätt : särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juristförlaget

  Författare :Anna Hammarén; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This study deals with the protectability of stage direction by copyright. According to the preparatory works relating to the Swedish Copyright Act, stage directors will normally fall within the category of interpreters of works, performing artists, rather than creators of works, authors. LÄS MER

 3. 3. Teaterregi och upphovsrätt : Särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juristförlaget

  Författare :Anna Hammarén; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Juridik; Law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Databasskydd

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Johan Axhamn; Per Jonas Nordell; Thomas Riis; Jens Schovsbo; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; protection of databases; database protection; copyright; database directive; legal protection for databases; intellectual property; unfair competition; databasskydd; upphovsrätt; databasdirektivet; rättsligt skydd för databaser; immaterialrätt; illojal konkurrens; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : The capacity to assemble, store, and make available information in databases is ever growing. This development has accelerated in recent decades, driven by the advent and increased use of digital networks. Already at an early stage, it led to demands for legal protection of databases. LÄS MER

 5. 5. Framtidens television Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål

  Detta är en avhandling från Helsingfors : Svenska Handelshögskolan

  Författare :Joachim Enkvist; [2008]
  Nyckelord :Law Jurisprudence; Marknadsföring; Upphovsrätt; Internet; Television; Rättsvetenskap Juridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER