Sökning: "uppgifter"

Visar resultat 6 - 10 av 358 avhandlingar innehållade ordet uppgifter.

 1. 6. Att göra det ovanliga normalt : Kommunikativ varsamhet och medicinska uppgifter i barnmorskors samtal med gravida kvinnor

  Författare :Margareta Bredmar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discourse; communicative project; maternity health care; midwifery; sensitive topic; normality; medical technology; risk; communicative caution; confidence; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the encounters between midwives and expectant mothers within Swedish maternal health care (MHC). The aim of this study is to describe and analyse the communicative interaction between midwives and pregnant women at the MHC centres. LÄS MER

 2. 7. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” : Om elevansvar i det högmoderna samhället

  Författare :Åsa Söderström; Solveig Hägglund; Hans-Åke Scherp; Elisabet Öhrn; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils’ responsibility; Giddens’ structuration theory; ideology individualism; value-relativism; elevansvar; Giddens struktureringsteori; ideologi; individualism; värderelativism; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy; pupils`responsibility; Giddens`structuration theory; ideology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse pupils’ and teachers’ views on pupils’ responsibility for their schoolwork and how this relates to a more comprehensive ideology of school and today’s high modern society. The analysis is inspired by Anthony Giddens’ structuration theory and the concepts of discursive consciousness, practical consciousness, rules, routines and resources. LÄS MER

 3. 8. IT-system och filtrering av verksamhetskunskap : kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system

  Författare :Stefan Holgersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Beslutsfattare skall utifrån information från bland annat IT-system göra prioriteringar och styra organisationen på ett effektivt sätt. Vad blir följderna för kvaliteten på beslutsunderlag, analyser och beslut om forskare, analytiker, journalister och beslutsfattare främst anlägger ett avspeglingsperspektiv, d.v.s. LÄS MER

 4. 9. Historiemedvetande på prov : En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

  Författare :Fredrik Alvén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Historieundervisning; Bedömning; Kursplan; Läroplan; Historiemedvetande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Två tre fyra eller fem : Effekter av förändringar av antalet uppgifter och antalet svarsförslag i ett av högskoleprovets delprov

  Författare :Gunilla Ögren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER