Sökning: "uppgifter"

Visar resultat 21 - 25 av 358 avhandlingar innehållade ordet uppgifter.

 1. 21. Grafisk och algebraisk representation : Gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner

  Författare :Annika Pettersson; Igor Gachkov; Kerstin Pettersson; Lovisa Sumpter; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; linear function; graphic representation; scale; concept image; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and graphic representation of linear functions. Components of the students’ concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture their understanding. LÄS MER

 2. 22. Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

  Författare :Jonas Jäder; Michael Hörnquist; Mogens Niss; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : En av anledningarna till varför elever har svårigheter med matematik i skolan är att utantillinlärning utgör grunden för utbildningen för många av eleverna. Procedurella och konceptuella kunskaper behövs för att skapa en bred matematisk kompetens. LÄS MER

 3. 23. Combining cognitive and physical work tasks: Short-term effects on fatigue, stress, performance and recovery

  Författare :Susanna Mixter; Svend Erik Mathiassen; David Hallman; Petra Lindfors; Paul Jarle Mork; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physical; repetitive; cognitive; mental; load; variation; job rotation; restoration; allostatic load; fysisk; repetitiv; kognitiv; mental; belastning; variation; arbetsrotation; återhämtning; allostatisk belastning; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Background: Although combinations of physical and cognitive work tasks occurs in working life (both concurrent and alternating), no one has summarized the research regarding such combinations. Very few studies have investigated the effects of alternating physical and cognitive tasks, which have been suggested as an alternative to classic job rotation. LÄS MER

 4. 24. Bronze Age White Painted II ware in Cyprus : a reconsideration

  Författare :Barbro Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cyprus; Middle Bronze Age; Late Bronze Age; White Painted II Ware;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar keramikvaran "White Painted II Ware" daterad till tidigcypriotisk bronsålder III - mellancypriotisk bronsålder II på Cypern. Keramiken karaktäriseras av sin gulröda lera med röd bemålning. Drygt 100-talet kärl är kända, mest skålar, kannor och amforor, som presenteras i en katalog (corpus). LÄS MER

 5. 25. Förutsättningar och begränsningar för arbete på distans : erfarenheter från fyra svenska företag

  Författare :Kristina Larsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Att arbeta på distans är inget nytt fenomen, men dagens informationsteknik har gjort arbetsformen tillgänglig för fler yrkeskategorier än tidigare och intresset för distansarbete är idag stort. Denna undersökning avser arbete på distans i företag där ett flertal personer i samma grupp distansarbetar. LÄS MER