Sökning: "uppgifter"

Visar resultat 11 - 15 av 358 avhandlingar innehållade ordet uppgifter.

 1. 11. Pedagogisk kontroll och auktoritet : en studie av den statliga lärarutbildningens uppgifter enligt offentliga dokument kring folkskollärarutbildningen, läroverkslärarutbildningen och lärarhögskolan

  Författare :Kerstin Skog-Östlin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Att hantera historia med ett öga stängt : samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

  Författare :David Rosenlund; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History education; history; assessment; alignment; subject construction; History; Assessment; Alignment; Subject construction;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis is the focus is on what tools for handling historical information that is mentioned in the standards for history education in the Swedish upper-secondary school. To what extent these tools are made available for the students by their teachers is also investigated. That is done, by looking at teachers assessment materials. LÄS MER

 3. 13. Study on Decentralized Machine Learning and Applications to Wireless Caching Networks

  Författare :Yu Ye; Ming Xiao; Zhu Han; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Distributed multi-task learning; decentralized optimization; ADMM; mobility-aware wireless caching; Distribuerat lärande med flera uppgifter; decentraliserad optimering; ADMM; mobilitetsmedveten trådlös cache; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : To promote the development of distributed machine learning, it is crucial to provide efficient models and training algorithms. This thesis is devoted to the design of distributed multi-task learning and decentralized algorithms, as well as the application of distributed machine learning in wireless caching networks. LÄS MER

 4. 14. Hybrid Control of Multi-robot Systems under Complex Temporal Tasks

  Författare :Meng Guo; Dimos V. Dimarogonas; Karl Henrik Johansson; Calin Belta; KTH; []
  Nyckelord :Automatic Control; Multi-robot system; Linear Temporal Logic; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Autonomous robots like household service robots, self-driving cars and dronesare emerging as important parts of our daily lives in the near future. They need tocomprehend and fulfill complex tasks specified by the users with minimal humanintervention. Also they should be able to handle un-modeled changes and contingentevents in the workspace. LÄS MER

 5. 15. Design av kognitiv assistans

  Författare :Arne Svensk; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kognitiva funktionshinder utvecklingsstörning och hjärnskador ; Kognitiv assistans; Vardagsteknik; Etnologi;

  Sammanfattning : De senaste tjugo åren har många personer med utvecklingsstörning valt att flytta till egna lägenheter med olika former av assistans. För de flesta har det inneburit ett ökat personligt ansvar för olika uppgifter i hemmet. Några har klarat detta utan probl.. LÄS MER