Sökning: "uppfattningar om förskoleverksamhet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden uppfattningar om förskoleverksamhet.

 1. 1. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 2. 2. Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Margareta Havung; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; strategies of avoidance; masculinity; male pre-school teachers; gender role; gender difference; Adaptation; feminine and masculine gender-classification; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse the situation of male teachers in the day-to-day work of pre-school, taking into account the fact that men are underrepresented in this profession. The methodic field is qualitative. LÄS MER