Sökning: "uppföljningsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet uppföljningsstudie.

 1. 1. Mönster av anpassningsproblem hos flickor och unga kvinnor på särskilda ungdomshem : En fyraårig uppföljningsstudie

  Författare :Marie-Louise Klingstedt; Laura Ferrer-Wreder; Tina Olsson; Margit Wångby Lund; Emma Sorbring; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Adjustment problems; adolescent girls; special residential care; person-oriented; patterns of externalizing and internalizing; longitudinal study; Anpassningsproblem; Unga kvinnor; Institutionsvård; Uppföljning; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om flickor och unga kvinnor mellan 12 och 20 år som har vårdats på särskilda ungdomshem på grund av eget beteende. Avhandling består av två tvärsnittsstudier och en uppföljningsstudie. LÄS MER

 2. 2. Adulthood Outcomes of Child and Adolescent Depression : From Mental Health to Social Functioning

  Författare :Iman Alaie; Ulf Jonsson; Mia Ramklint; Hannes Bohman; Ian Colman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Depression; Childhood; Adolescence; Psychiatric diagnoses; Social functioning; Long-term outcome; Follow-up study; Longitudinal design; depression; barndom; tonår; psykiatriska tillstånd; psykisk sjukdom; social funktion; långtidsutfall; uppföljningsstudie; longitudinell design; Child and Youth Psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri; Psychiatry; Psykiatri; Epidemiologi; Epidemiology;

  Sammanfattning : Depression is a common mental disorder affecting people across the lifespan, with first onset frequently occurring in the teenage years. The disorder is costly to society and constitutes one of the leading causes of disability in youths and adults worldwide. LÄS MER

 3. 3. Skolbarn, kristid och hälsa : en uppföljningsstudie av Stockholmsbarn födda 1933

  Författare :Ruth Mannerfeldt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skolhälsovård; Elever; Välfärdsstaten; Hälsoundersökningar; hälsa; historia; Sverige; Stockholm; 1933-;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungdomar utan gymnasieskola : en uppföljningsstudie från 13 till 24 års ålder

  Författare :Åsa Murray; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Placerad utanför sitt sammanhang : en uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer

  Författare :Jürgen Degner; Anna Henriksen; Lars Oscarsson; Anita Cederström; Rolf Holmqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Residential treatment centres; parents’ emotional attitude; social network; therapeutic alliance; youth; young persons; support persons; gender; key staff member.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : When young people are placed in residential treatment centres (RTCs), it is important that facility staff involve parents and other social network members (PSMs) (private relations) in the residential treatment program. This involvement process depends on both PSMs’ willingness and capability to take part in the youths’ treatment, as well as the residential staffs’ attitude towards promoting this process. LÄS MER