Sökning: "upper secondary school education"

Visar resultat 1 - 5 av 400 avhandlingar innehållade orden upper secondary school education.

 1. 1. Medborgarbildning i gymnasiet : Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning

  Författare :Johan Sandahl; Geir Skeie; Svein Lorentzen; Tom Gullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social science education; history education; social studies education; didactics; second-order thinking concepts; citizenship education; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The school subjects of history and social science are expected to contribute with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge. The subject knowledge that students achieve during their schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform a life as democratic citizens. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 3. 3. Upper Secondary Education: Access, Choices and Graduation

  Författare :Vivika Halapuu; Lena Hensvik; Oskar Nordström Skans; Sandra McNally; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary education; Vocational education; Access to education; School choice; Skill inputs; High school performance; Graduation standards; School-to-work transition; Job match quality; Disability insurance; Education policy; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: We study how Swedish high school students match with programs given their skill endowments at the time of choosing. Using detailed administrative data on high school admissions and earlier school achievement, we construct a multidimensional measure of program match quality, reflecting the extent to which students select into programs with skill requirements that align with their skill portfolio. LÄS MER

 4. 4. Flexibel utbildning i gymnasieskolan : Utvidgade klassrum och minskad transaktionell distans

  Författare :Rolf Edström; Gunnar Grepperud; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; ICT; transactional distance; flexible education; autonomy; individualized instruction; upper secondary school; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : During the 1990s radical reforms were effected in the Swedish school, at the same time as computerizing and the use of Internet increased considerably. The thesis discusses the dynamics and uncertainty that arise when changes and new technique appear in school and shall be combined with already ongoing works of change. LÄS MER

 5. 5. Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program : A study of teacher knowledge

  Författare :Lena Aretorn; Manya Raman Sundström; Tomas Bergqvist; Ola Helenius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; teacher knowledge; electricity education; upper secondary school; vocational education; Swedish secondary school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Mathematical knowledge is often a prerequisite for students at Swedish upper secondary vocational programs to be able to study vocational courses, for example electricity courses in the Electricity Program. Electricity Program students study mathematics in their electricity courses as well as in their mathematics course. LÄS MER