Sökning: "university of south florida"

Hittade 1 avhandling innehållade orden university of south florida.

  1. 1. A Construct validation and reliability estimation of the education quality benchmark system

    Författare :K. M. Snyder; university of south florida; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER