Sökning: "universitetet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet universitetet.

 1. 1. Vägen genom universitetet : en forskningsöversikt och en empirisk analys av några studievägar inom filosofisk fakultet i Umeå 1968-1975

  Författare :Inga Elgqvist-Saltzman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Teologi och det moderna universitetet : perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Författare :Thomas Girmalm; Jørgen Straarup; Peder Thalén; Roland Spjuth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 3. 3. Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet : Matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv

  Författare :Erika Stadler; Jeppe Skott; Carl Winsløw; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The research interest in this thesis concerns novice university students of mathematics. The aim of my thesis is to understand the transition between mathematics studies at upper secondary school and university from a student perspective. It is a qualitative study of five teacher students during their initial university studies in mathematics. LÄS MER

 4. 4. Det traditionella och det "andra" universitetet : en början till samspel?

  Författare :Abelardo Castro Hidalgo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frå folkeopplysning til omdømmehandtering?  : om institusjonalisering og profesjonalisering av informasjons- & kommunikasjonsarbeid i norske sjukehus

  Författare :Hogne Lerøy Sataøen; Rune Sakslind; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER