Sökning: "ungdomar och miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden ungdomar och miljö.

 1. 1. Där eleverna är Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Maria Warne; Katja Gillander Gådin; Kristen Snyder; Monica Eriksson; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER

 2. 2. Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Kajsa Kramming; Ann Grubbström; Kjell Haraldsson; David O. Kronlid; Malin Ideland; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environment; future; education for sustainable development; young people; environmental geography; miljö; framtid; utbildning för hållbar utveckling; ungdomar; gymnasieskolan; miljögeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study investigates how young people in upper secondary school express them-selves about environmental issues. The aim of the study is to analyse how expres-sions about the environment can relate to policies of the concept of Education for Sustainable Development, ESD. LÄS MER

 3. 3. Opinion och aktion. En sociologisk studie av ungdomar och miljö

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jan Carle; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Forsberg; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. LÄS MER

 5. 5. Den svårfångade delaktigheten i skolan Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER