Sökning: "unga och diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden unga och diskurs.

 1. 1. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 2. 2. Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh A Study of Language Policy and the Language Practices of Young People in Bilingual Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nigel John Musk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bilingualism; Bilingual education; Diglossia; Language practices; Language policy and planning; Wales; Welsh; Code-switching; Performativity; Discourse analysis; Conversation Analysis; Tvåspråkighet; Tvåspråkig utbildning; Diglossi; Språkliga praktiker; Språkplanering och språkpolitik; Wales; Walesiska; Kodväxling; Performativitet; Diskursanalys; Samtalsanalys; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : The recently established National Assembly for Wales (with the vision of a “truly bilingual Wales”) and bilingual schools are but two major sites in which bilingualism is reconstituting and repackaging Welsh.By close examination of the discourse(s) of language policy texts, the public discourse of one bilingual secondary school and the discussions of four focus groups composed of pupils from the same school, this study identifies three types of discourse which are particularly salient in contemporary Wales: a globalising discourse, a nationalist discourse and an ecology-of-language discourse. LÄS MER

 3. 3. Sport as a Means of Responding to Social Problems Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :David Ekholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 4. 4. Traces of Mathematical Facts and Students’ Understanding of the Concept `Quadrilateral´ An enquiry into young students’ communication

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Juhlin; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : Mathematics could be described as a special kind of language, a discourse in which participants communicate abstract concepts. Communication and language are known to be important factors in teaching and learning but little is known about neither communication between students in relation to geometrical concepts, nor what traces of mathematical facts and understanding is incorporated into their communication. LÄS MER

 5. 5. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Detta är en avhandling från Ingrid Meijling Bäckman, Bredgat. 9 C, S-222 21, Lund

  Författare :Ingrid Meijling Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; women s autobiography; gender; autohagiography; narrative viewpoint; religious edeucation; Quaker; Dante aker; literature criticism; General and comparative literature; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Emilia Fogelklou (1878-1972) utbildades vid Högre Lärarinneseminariet och Uppsala universitet, där hon som första kvinna i Sverige tog en teologie kandidat (1909). En stark gudsupplevelse i unga år hade kommit att styra hela hennes liv. Hon fick så småningom sitt religiösa hem hos kväkarna. LÄS MER