Sökning: "unga människor"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden unga människor.

 1. 1. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 2. 2. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

  Författare :Ove Björklund; Lisbet Nyström; Elisabeth Häggström; Lena-Karin Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; caring science; young people; unemployment; health; suffering; support measures; vårdvetenskap; unga människor; arbetslöshet; hälsa; lidande; stödåtgärder; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how unemployed young people’s experiences of participating in a support project can be understood from a caring science perspective. LÄS MER

 4. 4. Förhöjd vardaglighet : Unga på landsbygden gör vardag

  Författare :Christel Avendal; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; young; doing; everyday life; heightened everydayness; rural; space; place; Sweden; social work; Children; young; doing; everyday life; heightened everydayness; rural; space; place; Sweden; social work;

  Sammanfattning : Today, the terms ‘young people’ and ‘rural Sweden’ are automatically associated with problems. Young people are associated with various worrying issues, such as mental illness, stress, pressure at school, or internet risk. Being young and living in a rural community is often regarded as especially problematic. LÄS MER

 5. 5. Identification of young people at risk of sexual ill health : implementing a new tool in youth clinics

  Författare :Sofia Hammarström; Per Nilsen; Susanne Bernhardsson; Malin Lindroth; Gisela Priebe; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; Chlamydia; Implementation; Risk assessment; Sexually transmitted infections; Sexual violence; Unplanned pregnancy; Youth clinic.;

  Sammanfattning : Background: Young people are at increased risk of sexual ill health in terms of sexually transmitted infections, unintended pregnancy, and sexual violence. There is limited knowledge of evidence-based preventive practices for identification of young people at risk of sexual ill health when in contact with health care. LÄS MER