Sökning: "undervisning särskola"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden undervisning särskola.

 1. 1. Föräldrars val av fristående skolor

  Författare :Jan Damgren; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; private good; public good; equality; segregation; Private schools; parents choice; didaktik;

  Sammanfattning : Abstract Although the number of children attending private schools in Sweden is less than 4% of those attending compulsory schools, the debate of these schools has been intense. Apart from details as fees and funding, the role of education’ in the Swedish welfare system has been subject of much debate. LÄS MER

 2. 2. Interpersonell kommunikation : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER