Sökning: "undervisning och inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden undervisning och inlärning.

 1. 1. Hur begriplig är historien? : Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan

  Författare :Anna-Carin Stymne; Nils Edling; Bo Persson; Martin Stolare; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History education; Teaching and learning in history; historical thinking; historical understanding; historical explanation; historical concept; conceptual understanding; SFL; Historiedidaktik; Historisk förklaring; Historiskt tänkande; begreppsförståelse; undervisning och inlärning; historiska begrepp; historia; History;

  Sammanfattning : The thesis focuses on how students learn history in the classroom, more precisely on their possibilities and difficulties in developing competence in the school subject of history. There is a particular emphasis on how they explain and understand historical processes and concepts within the subject of history. LÄS MER

 2. 2. Brandvägg : ord och handling i en yrkesutbildning

  Författare :Anna-Lena Göransson; Kultur-språk-medier (KSM); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel; Svenska; Swedish;

  Sammanfattning : När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER

 3. 3. Developing a Problem Based Learning model for Internet-based teaching in academic oral health education

  Författare :Nikos Mattheos; Odontologiska fakulteten (OD); []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Problem Based Learning; Datorstödd undervisning; Web-based learning; Problembaserad inlärning; Datorsimulering; Virtual Classroom; Multimedia i undervisningen; Dental Education; Internet-based Learning;

  Sammanfattning : Problem Based Learning (PBL) has been fully or partly adopted by several medical and dental schools throughout the world, but only few attempts have been made to adjust this method to Distance Learning (DL) environments. It appears that the interaction demands of PBL could not be easily facilitated by the technologies used for DL in the past. LÄS MER

 4. 4. Ultrasound Examination in Infant Clubfoot with Special Emphasis on the Talonavicular and the Calcaneocuboid Joints

  Författare :Ylva Aurell; Lund Diagnostisk radiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; medical instrumentation; ultrasonography; Clinical physics; radiology; infant; foot deformities- congenital; anatomy; clubfoot;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to develop an ultrasound (US) protocol for evaluating congenital clubfoot pathoanatomy before and during early treatment. By using 3 easily defined and reproducible US projections the talonavicular and the calcaneocuboid joints were assessed. LÄS MER

 5. 5. Competence-based Curriculum (CBC) in Tanzania : Tutors' Understanding and their Instructional Practices

  Författare :Ibrahimu Nzima; Martin Stigmar; Ulf Fredriksson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Competence-based curriculum; instructional practices; Tanzania; tutors understanding; kompetensbaserad läroplan; lärarutbildares uppfattningar; Tanzania; undervisningspraktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to investigate tutors’ understanding of a competence-based curriculum (CBC) and how they train the student-teachers to implement CBC in actual classroom situations in ordinary level (O-level) secondary schools in Tanzania.The study employed a qualitative research approach informed by the interpretive paradigm. LÄS MER