Sökning: "underordnad"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet underordnad.

 1. 1. Förvaltningschefers styrning : En studie av praktik och representation i skolans värld

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; styrning; förvaltningschef; disciplinering; kontroll; hierarki; makt; skola; rektor;

  Sammanfattning : Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. LÄS MER

 2. 2. Control of Cracking due to Imposed Strains in Concrete Structures

  Författare :Dan Pettersson; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydraulic engineering; Civil engineering; Friction.; Restraint; Shrinkage; Imposed deformations; Minimum reinforcement; Crack widths; Reinforced concrete; Crack development; Crack control; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with crack control due to imposed deformations in concrete structures. The objective of crack control may either be to prevent cracking or to limit the crack widths. The aim here is to increase the knowledge in both fields for some common structures. Five papers are included and the three last concern crack development. LÄS MER

 3. 3. Vehicle-vehicle Interactions at Roundabouts and their Implications for the Entry Capacity - A Methodological Study with Applications to Two-lane Roundabouts

  Författare :Ola Hagring; Trafik och väg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Samhällsvetenskaper; Social sciences; maximum likelihood; headways; critical gaps; driver behaviour; capacity; Gap acceptance; two-lane roundabouts; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Problem: The thesis deals with the capacity of two-lane roundabouts and with vehicle-vehicle interactions there. Method: The interactions and the corresponding capacity are modelled by gap-acceptance theory. LÄS MER

 4. 4. Membrane traffic in neutrophils and neutrophil-like cells

  Författare :Susanne Bauer; Infektionsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; membrane traffic; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; CD177; extracellulära vätskor; PR3; phagocytosis; Streptococcus pyogenes; Infektioner; neutrophils;

  Sammanfattning : The neutrophil constitutes the first line of defence against invading organisms and its primary function is to recognize, phagocytose and kill intruding microorganisms. In this thesis, the membrane traffic in neutrophils and neutrophil-like cells was studied. Non-opsonised S. LÄS MER

 5. 5. Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

  Författare :Ingrid Nilsson Motevasel; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; omsorgsarbete; Omsorg; genus; omsorgsetik; omsorgsteorier; fastighetsansvariga; kvarterspolis; vårdbiträden inom hemtjänst; distriktssjuksköterskor; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. LÄS MER