Sökning: "underhåll till barn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden underhåll till barn.

 1. 1. Child Support Law in California and Sweden a Comparison Across Welfare State Models

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Elizabeth Stuart Perry; Viola Boström; Pär Hallström; Nick Wikeley; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child support; family law; comparative law; comparative family law; Scandinavia; welfare state; California family law; Swedish family law; welfare law; financial consequences of divorce; solo parent households; sociology of the family; social democratic welfare state model; liberal welfare state model; child support reform; child support enforcement; child maintenance; United States child support; child support theory; underhåll till barn; underhållsbidrag; underhållsstöd; välfärdsmodeller; Kalifornien; amerikansk familjerätt; familjerätt; family law;

  Sammanfattning : Ensuring just distribution of and adequate funding for children whose parents do not live together is a global legal challenge. It affects many families as well as every legal jurisdiction’s welfare state and family law. LÄS MER

 2. 2. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880

  Detta är en avhandling från Cronberg Publishers

  Författare :Marie Lindstedt Cronberg; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; religious misdemeanour; honour and shame; illegitimate children; court records; extra-marital sexuality; gender; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; sexual offences; Sweden; Modern history up to circa 1800 ; 1680-1880; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : The situation of unmarried mothers in Swedish rural society during 1680–1880 is the subject of this thesis. It focuses on the judicial and religious discourse concerning extra-marital sexuality. The state felt duty-bound to control extra-marital sexuality, and this resulted in a dynamic legislative arena. LÄS MER