Sökning: "unbound granular materials"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden unbound granular materials.

 1. 1. Granular Materials for Transport Infrastructures Mechanical performance of coarse–fine mixtures for unbound layers through DEM analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ricardo de Frias Lopez; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; discrete element method; force distribution; gap-graded mixtures; granular materials; particle-scale behaviour; permanent deformation; resilient modulus; soil fabric; binära blandningar; diskreta elementmetoden; grusmaterial; kraftöverföring; verkningssätt på partikelnivå; permanent deformation; skelettstruktur; styvhet; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Granular materials are widely used as unbound layers within the infrastructure system playing a significant role on performance and maintenance. However, fields like pavement and railway engineering still heavily rely on empirically-based models owing to the complex behaviour of these materials, which partly stems from their discrete nature. LÄS MER

 2. 2. Performance model for unbound grnular materials pavements

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Tatek Fekadu Yideti; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; unbound granular materials; aggregate; packing theory; gradation; primary structure; secundary structure; permanent deformation; resilient modulus;

  Sammanfattning : Recently, there has been growing interest on the behaviour of unbound granular material in road base layers. Researchers have studied that the design of a new pavement and prediction of service life need proper characterization of unbound granular materials, which is one of the requirements for a new mechanistic design method in flexible pavement. LÄS MER

 3. 3. Characterising the Deformation Behaviour of Unbound Granular Materials in Pavement Structures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohammad Shafiqur Rahman; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; unbound granular materials; resilient modulus; permanent deformation; moisture; model; multistage; repeated-load triaxial test; Transportvetenskap; Transport Science; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Unbound granular materials (UGMs) used in the base and sub-base layers of flexible pavements play a significant role in the overall performance of the structure. Proper understanding and characterization of the deformation behaviour of UGMs in pavement structures are, therefore, vital for the design and maintenance of flexible pavements. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Response and Development of Permanent Deformation of Unbound Granular Materials Using a Testing Box Technique

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Ebrahim Parhamifar; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Unbound granular materials; testing box; response; permanent deformation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Växande krav på transporters kvalitet och kvantitet ger höga förväntningar på vägarnas kvalitet. Därför har omfattande resurser ägnats åt vägbyggnad och särskilt förbättring av befintliga vägar för att bemöta krav på säkerhet, komfort och bärighet. LÄS MER

 5. 5. Packing theory-based Framework for Performance Evaluation of Unbound Granular Materials

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Tatek Fekadu Yideti; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Enhancing the load bearing quality of granular layers is fundamental to optimize the structural performance of the pavements. Unbound granular materials are one of the most used materials in the base layers of pavements. There have been growing interests on the behavior of unbound granular material in road base layers. LÄS MER