Sökning: "ulväng"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet ulväng.

 1. 1. Påföljdskonkurrens - problem och principer

  Författare :Magnus Ulväng; Nils Jareborg; Petter Asp; Dan Frände; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Straffrätt; påföljdsbestämning; konkurrens; principer; Criminal law; Straffrätt; straffrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in criminal law concerning concurrence of crimes and principles of sentencing multiple offenders. Concurrence of crimes occurs in situations where more than one rule (or the same rule several times) can be applied on a certain case. LÄS MER

 2. 2. Böndernas hus: den agrara bebyggelsen i sydvästra Uppland under 1700- och 1800-talen (Farmhouses. The agrarian buidings in south-west Uppland during the 18th and 19th centuries)

  Författare :Göran Ulväng; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hus och gård i förändring : Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

  Författare :Göran Ulväng; Mats Morell; Dan Bäcklund; Christer Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; buildings; countryside; 18th-19th centuries; agrarian revolution; agriculture; household; work organisation; economics; manors; vicarages; farms; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The thesis is about what the buildings at manor estates, vicarages and farms looked like and how they changed during the agrarian revolution of the 18th and 19th centuries. Through new clearings, mechanisation, land partition, and increased work distribution and specialisation, production increased vigorously during the period, which generally caused an increase in prosperity and lay the foundation for the subsequent industrial revolution. LÄS MER

 4. 4. Klädekonomi och klädkultur : Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet

  Författare :Marie Ulväng; Inger Jonsson; Orsi Husz; Ann-Catrin Östman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :clothing; costume; fashion; consumption; gender; Härjedalen; 19th century; farmers; kläder; folkdräkt; folkligt dräktskick; mode; konsumtion; genus; Härjedalen; 1800-tal; bönder; fäbodbruk; skogsbruk; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of Clothing economy and clothing culture is to explain the changes that occurred in farmers' clothing traditions in the 19th century, both from a cultural perspective and an economic one. The latter is particularly important, as the study of popular clothing traditions mainly has had a cultural approach and especially been carried out by ethnologists. LÄS MER

 5. 5. Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

  Författare :Gustaf Almkvist; Magnus Ulväng; Laila Zackariasson; Erling Johannes Husabø; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förmögenhetsbrott; legalitetsprincipen; juridisk argumentation; autonomi; accessoritet; autonomi; begrepp; stöld; förskingring; olovligt förfogande; trolöshet mot huvudman; behörighetsmissbruk; besittning; besittningsförändring; tillgrepp; hittegods; olovlighet; samtycke; rättighet; äganderätt; fordringsrätt; individuell bestämning; valrätt; villkorad förpliktelse; objektsidentitet; surrogation; redovisningslagen; redovisningsmedel; besittning för annan; redovisningsskyldighet; vindikation; återgång; fullgörelse; behörighet; uppdrag; ekonomisk förtroendeställning; syssloman; kontopengar; tillägnelse; frånhändande; missbruk; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : The property offences, understood in a broad sense, are constructed in a way that pre-sup- poses rules on property, obligations, agency, possession and similar basic concepts of pri- vate law. That raises the question whether the offences simply refer to the private law – and if so in what way – or if the special character of the criminal law implies a different, independent understanding of the various concepts that are mentioned in the different offences. LÄS MER