Sökning: "ulrika"

Visar resultat 1 - 5 av 462 avhandlingar innehållade ordet ulrika.

 1. 1. Magnetic resonance imaging techniques for evaluation of left ventricular function

  Författare :Ulrika Pahlm; Lund Klinisk fysiologi; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en av de vanligaste anledningarna till för tidig död. Vid en hjärtinfarkt dör delar av hjärtmuskeln på grund av att den utsätts för mycket kraftig syrebrist när ett kranskärl täpps till. Även hjärtmuskelvävnad i infarktens närhet påverkas. Hjärtats vänsterkammare förser kroppen med syresatt blod. LÄS MER

 2. 2. The art of bouncing back : Patient perspective on cancer rehabilitation

  Författare :Ulrika Sandén; Innovationsteknik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health behaviour; cancer patient; patient perspective; Rehabilitation;

  Sammanfattning : Momentary contentment theory is a grounded theory explaining how to find safety and balance in life despite an awareness of life´s unpredictability. The theory is based on communion with others, proactivity and acceptance. It explains cognitive and emotional ways of finding a sense of safety and enjoyment despite illness and accidents. LÄS MER

 3. 3. Towards a tactile artifical hand

  Författare :Ulrika Wijk; Malmö Handkirurgi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; amputation; upper limb; phantom hand map; sensory feedback; referred sensation; hand prosthesis; body ownership; tactile sensation;

  Sammanfattning : Amputation of a hand is a life-changing event, and the loss of motor and sensory functions leads to disability and has devastating effects on the individual. What is normally performed using two hands must be solved with only one, and the loss also affects body balance and body posture. LÄS MER

 4. 4. Pregnancy characteristics as risk factors for future maternal diabetes and other diseases

  Författare :Ulrika Moll; Lund Medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetes in pregnancy; Pregnancy Outcome; Gestational Diabetes Mellitus; Macrosomia; overweight and obesity; diabetes in pregnancy; Gestational Diabetes Mellitus; Pregnancy Outcome; overweight and obesity; Macrosomia; Caesarean section; Risk Factor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fetal effects of maternal drug treatment. Risk assessment and communication

  Författare :Ulrika Nörby; Tornbladinstitutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER