Sökning: "tyristorer"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet tyristorer.

  1. 1. Hybrid Converters for HVDC Transmission

    Författare :Panagiotis Bakas; Lennart Harnefors; Staffan Norrga; Hans-Peter Nee; Stephen Finney; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; High-voltage direct current HVDC ; hybrid alternate-common arm converter HACC ; hybrid converters; line-commutated converters LCCs ; modular multilevel converters MMCs ; thyristors; Hybrid alternate-common-arm converter HACC ; hybrid omvandlare; högspänd likströmsöverföring HVDC ; linjekommuterade omvandlare LCC ; modulära multinivåomvandlare MMC ; tyristorer; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

    Sammanfattning : The line-commutated converter (LCC) and the voltage-source converter (VSC) are the two main converter technologies utilized in high-voltage direct current (HVDC) transmission applications. Depending on the application requirements, one technology might be more advantageous than the other. LÄS MER