Sökning: "type 1 fimbriae"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden type 1 fimbriae.

 1. 1. Mechanisms of P fimbriae cell activation

  Författare :Maria Hedlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1 fimbriae; LPS; glycosphingolipids; ceramide; E. coli; P fimbriae; mucosa; cytokines; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De allra flesta mikrobiella infektioner börjar på slemhinnan och en gemensam nämnare för patogena mikroberna är deras förmåga att stimulera ett immunsvar på just den plats som de infekterat. De patogena bakteriernas kommer först i kontakt med epitelcellerna, som bildar kroppens barriär mot omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Escherichia coli Fimbriae, Bacterial Persistence and Host Response Induction in the Human Urinary Tract

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Göran Bergsten; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; IL-8; IL-6; neutrophils; GFP; mucosal host response; Type 1 fimbriae; P fimbriae; adherence; virulence factors; regulation; deliberate colonisation; Escherichia coli 83972; Urinary tract infection; asymptomatic bacteriuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar och orsakas oftast av bakterien Escherichia coli (E. coli). Infektionernas svårighetsgrad varierar, beroende på samspelet mellan bakterie och värd. LÄS MER

 3. 3. Molecular determinants of disease severity in urinary tract infection

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ines Ambite; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; urinary tract infection; acute pyelonephritis; cystitis; Escherichia coli 83972; host response; NlpD; RNA Polymerase II; transcription regulation; inflammasome; Il-1β; ASC; NLRP-3; hyper-inflammatory disorder; MMP-7; IL-1RA; genetic susceptibility; IRF-7; siRNA therapy; P fimbriae; type 1 fimbriae;

  Sammanfattning : In the urinary tract, Escherichia coli infection may result in life-threatening disease, or asymptomatic bacterial carriage, comparable to bacterial commensalism in the gut. Pathogenic strains trigger a disease provoking host response which differs depending on the infected organ. LÄS MER

 4. 4. Mechanisms of microbial-host interaction during asymptomatic bacteriuria

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Jenny Grönberg Hernandez; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; Urinary tract infection; Escherichia coli 83972; IRF3; TLR4; Evolution; host response; promoter polymorphisms; transcription; P fimbriae; Type 1 fimbriae;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mer än hälften av alla kvinnor har haft en urinvägsinfektion. Infektionen uppkommer när bakterier når urinblåsan och börjar växa. Immunförsvaret känner igen bakterierna, reagerar med en inflammation och symptom som sveda, trängningar och smärtor i nedre magtrakten uppstår. LÄS MER

 5. 5. The mechanics of adhesion polymers and their role in bacterial attachment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johan Zakrisson; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Pili; optical tweezers; bacterial adhesion; fimbriae; uncoiling;

  Sammanfattning : Bacterial resistance to antibiotics is increasing at a high rate in both developing and developed countries. To circumvent the problem of drug-resistant bacterial pathogens, we need to develop new effective methods, substances, and materials that can disarm and prevent them from causing infections. LÄS MER