Sökning: "turning points"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden turning points.

 1. 1. Turning processes : the change of representations in consultee-centered case consultation

  Författare :Ingrid Hylander; Kjell Granström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Professionai consultation. Tuming points. Educational psychology. Grounded theory. Focus groups; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis explores sudden changes in consultee-centered case consultation. Grounded theory has been used as research method and the description and interpretation of the method is an integrated part of the thesis. LÄS MER

 2. 2. Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram : skolvardag och vändpunkter

  Författare :Kristina Hellberg; Lars-Christer Hydèn; Ann-Carita Evaldsson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aspergers syndrome; ethnography; individual programme; intergration; segregragation; narratives; special education; turning points; upper- secondary school; Aspergers syndrom; berättelser; etnografi; individuellt gymnasieprogram; integrering; segregering; specialpedagogik; vändpunkter; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and research students roate into the programme, and what it means to students to follow a special secondary school course. The students attended a small specail needs teaching group based on the neuropsychiatric diagnosis of Asperger´s syndrome, which had been made during their years at school. LÄS MER

 3. 3. Vändpunkter i barnpsykoterapi : Psykoterapeuters erfarenheter av förändringsprocesser

  Författare :Gunnar Carlberg; Bjorg Roed Hansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Political Turning Points - Rhetorical Analyses of Japanese Inauguration Speeches

  Författare :Pia Moberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Illness integration, self-management and patient-centred support in type 2 diabetes

  Författare :Lena Jutterström; Åsa Hörnsten; Ulf Isaksson; Herbert Sandström; Unn-Britt Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 diabetes; illness integration; turning points; self-management; patient-centredness; diabetes care; primary health care; intervention; randomised controlled study; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes is a serious disease that is increasing globally. The focus of diabetes care has been to prevent diabetes related complications and thereby reduce mortality. An older population, the disease progression and decreased ability to perform self-management activities increases the risk for complications. LÄS MER