Sökning: "turismens effekter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden turismens effekter.

  1. 1. Natur och kultur som turistiska produkter : En början till en sociologisk analys

    Detta är en avhandling från Karlstad

    Författare :Sven-Erik Karlsson; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Turism; turism och sociologisk teori; varugörande av natur och kultur; turismproduktion; turismkonsumtion; konsekvensenser av turism;

    Sammanfattning : Abstract.Författare: Sven-Erik Karlsson.Titel: Natur och kultur som turistiska produkter- en början till en sociologisk analys. Språk: Svenska. LÄS MER