Sökning: "turbulent combustion"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden turbulent combustion.

 1. 1. Advanced Laser-based Multi-scalar Imaging for Flame Structure Visualization towards a Deepened Understanding of Premixed Turbulent Combustion

  Författare :Bo Zhou; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; PLIF; High Spatial Resolution; Multi-scalar Instantaneous Visualization; HCO CH Radicals; Distributed Reaction Zone; Mild Combustion.; Combustion Regimes; Turbulence Flame Interaction; Turbulent Premixed Combustion; Fysicumarkivet A:2015:Zhou;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Nowadays, the majority of energy production comes from combustion which is universally linked to daily human activities. Public awakening of the environmental effects of combustion pollution evokes extensive research activities in improving combustion efficiency and reducing pollutant production. LÄS MER

 2. 2. Development and application of laser diagnostics - from laboratory devices towards practical combustion engines

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Zhenkan Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-04]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Combustion diagnostics; Laser induced fluorescence LIF ; Ultra-high-speed; Burst-mode laser; Ballistic imaging; Particle imaging velocimetry; Laser Doppler anemometry; Turbulent premixed combustion; Plasma; Internal combustion engine; Partially premixed combustion PPC ; Auto-ignition; OH radical; CH2O formaldehyde ; Fysicumarkivet A:2018:Wang;

  Sammanfattning : For many decades, research work on combustion has been focused on improving combustion efficiency and reducing harmful emissions. Laser diagnostics is one of the best ways to investigate the combustion process and emission formation as it is non-intrusive and it has high spatiotemporal resolution. LÄS MER

 3. 3. Detailed Soot Modelling in Laminar and Turbulent Reacting Flows

  Detta är en avhandling från Fabian Mauss, Combustion Physics, PO Box 118, 22100 Lund

  Författare :Michael Balthasar; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; soot; turbulent; flames; engines; turbines; carbon black; ionization; laminar; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2000:Balthasar;

  Sammanfattning : In the present work a detailed kinetic soot model is applied to study the formation and oxidation of soot particles in laminar premixed and turbulent non-premixed flames. The soot model used in this study is based on a detailed description of the chemical and physical processes involved in the formation of soot. LÄS MER

 4. 4. Laser Diagnostics Applied to Lean Premixed Swirling Flames - Simultaneous Flow Field and Scalar Measurements

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Per Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Volumetric Velocimetry; Low-swirl Flames; Premixed Flames; Turbulent Combustion; Particle Image Velocimetry; Laser Diagnostics; A.2014:Petersson; Combustion Diagnostics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den värld vi lever i drivs till stora delar av förbränning. Det mesta vi gör kräver energi, elektricitet för matlagning och bensin eller diesel för transporter. Sett över hela världen kommer den största delen av den energi som förbrukas från förbränning. LÄS MER

 5. 5. Development of a 2D Temperature Measurement Technique for Combustion Diagnostics using 2-Line Atomic Fluorescence

  Detta är en avhandling från Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Författare :Johan Engström; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser technology; Elektronik och elektroteknik; Electronics and Electrical technology; PLIF; LIF; temperature measurements; TLAF; Laser diagnostic; combustion; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid avdelningen bedrivs forskning bl.a. med inriktning på laserbaserad förbränningsdiagnostik. Att mäta med en laser i olika flammor är en stor fördel eftersom laserljuset är beröringsfritt. LÄS MER