Sökning: "turbo equalization"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden turbo equalization.

 1. 1. Reduced Receivers for Faster-than-Nyquist Signaling and General Linear Channels

  Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Författare :Adnan Prlja; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital data transmission; receivers; decoders; channel modeling; intersymbol interference; ISI; MIMO; Faster-than-Nyquist signaling; complexity reduction; observation models; BCJR algorithm; turbo equalization; iterative detection; channel shortening;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens samhälle är allt mer beroende av elektroniska hjälpmedel så som smarta telefoner, läsplattor, datorer osv. Prestandakraven ökar i en allt högre takt och därför måste även den bakomliggande teknologin följa samma trend. LÄS MER

 2. 2. Channel Shortening in Wireless Communication

  Detta är en avhandling från Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Författare :Sha Hu; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-12-22]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel shortening CS ; multi-input multi-output MIMO ; intersymbol interference ISI ; achievable information rate AIR ; partial marginalization PM ; dirty paper coding DPC ; large intelligent surface LIS ; Cramér-Rao lower bound CRLB ;

  Sammanfattning : The concept of Channel Shortening (CS) is a well-known technique that has a rich history over 40 years. CS transfers linear vector channels such as multi-input multi-output (MIMO) and intersymbol interference (ISI) channels into ``shortened'' versions, for the purpose of reducing demodulation-complexity and improving data-transmission performance. LÄS MER