Sökning: "tullgren"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet tullgren.

 1. 1. Den välreglerade friheten : : att konstruera det lekande barnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Tullgren; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; pedagogy; lek; förskolan; children;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat lekens betydelse för lärande, arbetat fram metoder för lekpedagogik eller studerat lek så som den framstår för barnen. I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. LÄS MER

 2. 2. Den välreglerade friheten att konstruera det lekande barnet

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Charlotte Tullgren; Högskolan Kristianstad.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. Det teoretiska ramverket utgörs av Foucaults maktanalys, där styrning handlar om att forma, vägleda, administrera och reglera människors handlingar. LÄS MER

 3. 3. A song of ice and mud Interactions of microbes with roots, fauna and carbon in warming permafrost-affected soils

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Sylvain Monteux; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; microbial communities; permafrost; functional limitations; rhizosphere; SOM decomposition; soil fauna; climate change; carbon dioxide;

  Sammanfattning : Permafrost-affected soils store a large quantity of soil organic matter (SOM) – ca. half of worldwide soil carbon – and currently undergo rapid and severe warming due to climate change. LÄS MER

 4. 4. Phylogeny, taxonomy and species delimitation of water mites and velvet mites

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Jeanette Stålstedt; Johannes Bergsten; Fredrik Ronquist; Joanna Mąkol; Ashley Dowling; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acariformes; Parasitengona; Hydrachnidia; Trombidia; water mites; velvet mites; taxonomy; cryptic species; species delimitation; DNA; GMYC; experimental rearing; new synonyms; distribution; phylogeny; revised classification; Systematic Zoology; zoologisk systematik och evolutionsforskning;

  Sammanfattning : This study is part of the Swedish Taxonomy Initiative (STI) - one of the most ambitious all taxa biodiversity inventories in the world. One of the pillars in STI is to support taxonomic research on the most neglected taxonomic groups with the aim to lift the level of knowledge of biodiversity in the country. LÄS MER