Sökning: "tubular"

Visar resultat 1 - 5 av 179 avhandlingar innehållade ordet tubular.

 1. 1. Renal dysfunction in orthopaedic surgery - with special reference to drug effects in the elderly

  Detta är en avhandling från Anaesthesiology and Intensive Care

  Författare :Görel Nergelius; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; protein HC; IgG; albumin; pharmacokinetics; diclofenac; clearance; elderly; penicillin; isoxazolyl; tubular; glomerular; arthroplasty; exercise; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att få inopererat en höft- eller knäprotes är numera ett vanligt ingrepp. Under 80-talet visade svenska och utländska studier att 10-15% av de patienter som genomgick en sådan höftoperation drabbades av försämrad njurfunktion efter operationen. LÄS MER

 2. 2. Open-tubular columns for liquid and supercritical fluid chromatography

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Karel Janák; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : Methods have been developed for the preparation of narrow-bore open tubularcolumns. In this content, condensed gases (butane, chloroethane and Freon114) were used as solvents for the static coating of these columns. Adevice for filling the narrow-bore open tubular columns with solutions incondensed gases has been designed. LÄS MER

 3. 3. Relation between renal tubular secretion and effects of diuretics : a study in the avian kidney by the original and a modified Sperber technique

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo Odlind; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ADAMTS13 phenotype in health and disease with special reference to thrombotic thrombocytopenic purpura

  Detta är en avhandling från Paediatrics, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Minola Manea Hedström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; tubular cells; podocytes; kidney; plasma; ADAMTS13; thrombotic thrombocytopenic purpura; nephrology; Urologi; nefrologi; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund När en kärlskada uppstår är det viktigt att blödningen snabbt kan stoppas. Detta åstadkomms genom att koagulationssystemet bildar en blodpropp vid skadestället. Von Willebrand faktorn (VWF) är ett stort protein som cirkulerar i blodet. LÄS MER

 5. 5. Genetic dissection of tubulogenesis in the Drosophila trachea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Johanna Hemphälä; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drosophila; trachea; transposon mutagenesis screen; fusion; Dpp; Delta; tubular dimensions; Grainyhead; Krotzkopf verkehrt; intralumenal matrix; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi;

  Sammanfattning : The formation of branched tubular organs, such as the mammalian lung kidney and vascular system, is an essential process in animal development. The Drosophila tracheal (respiratory) system provides a genetic model system to study the highly ordered process of branch outgrowth and fusion required to form continuous tubular networks. LÄS MER