Sökning: "trotzig"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet trotzig.

 1. 1. Water diffusion and free volume in hydrophilic polymers

  Författare :Charlotte Trotzig; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; free volume; self-diffusion; degree of crystallinity; glass transition temperature; tensile storage modulus; surface tension; isotherm; HPMC; PEO; water; triacetin; clay; Macromolecular chemistry; dynamic mechanical analysis; Fysikalisk kemi; differential scanning calorimetry; nuclear magnetic resonance; positron annihilation; Makromolekylär kemi;

  Sammanfattning : During moisture uptake in polymers, the diffusion of the water molecules is believed to occur via unoccupied voids. These voids are called free volume cavities and their sizes are continuously altered when the moisture content in the polymer is enhanced. LÄS MER

 2. 2. Vikingatida gravkärl av koppar och kopparlegeringar från Birka och Gotland : tillverkning, användning och sociala förutsättningar

  Författare :Gustaf Trotzig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Arkeologi-- Kopparkärl -- Birka -- Vikingatiden; Arkeologi-- Kopparkärl -- Gotland -- Vikingatiden;

  Sammanfattning : Härtill 2 uppsatser. Särtryck av den ena sammanbunden med sammanfattningen... LÄS MER

 3. 3. Slagan och andra tröskredskap : en etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material

  Författare :Dag Trotzig; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Christus resurgens apparet Mariae Magdalenae : en ikonografisk studie med tonvikt på motivets framställning i den tidiga medeltidens konst

  Författare :Aina Trotzig; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den kanadensiska massa- och pappersindustrin : marknadsläge och virkesförsörjning

  Författare :Karl Gustaf Trotzig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pappersindustri; Canada; Kanada;

  Sammanfattning : .... LÄS MER