Sökning: "trollhättan"

Visar resultat 6 - 10 av 14 avhandlingar innehållade ordet trollhättan.

 1. 6. Combined Digital Holography and Speckle Correlation for Rapid Shape Evaluation

  Författare :Davood Khodadad; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Maskinteknik; Mechanical Engineering; Experimental Mechanics; Experimentell mekanik;

  Sammanfattning : In manufacturing industry there is a high demand for on line quality control to minimize the risk of incorrectly produced objects. Conventional contact measurement methods are usually slow and invasive, meaning that they cannot be used for soft materials and for complex shapes without influencing thecontrolled parts. LÄS MER

 2. 7. Verkstadsindustrins tjänstefiering : en explorativ resa i det nya affärslandskapet

  Författare :Martin Fransson; Per Norling; Christian Berggren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : I läroböcker och managementlitteratur hävdas att industrins erbjudanden får ett allt större tjänsteinnehåll. Kunskapen om hur denna ”tjänstefiering” tar sig uttryck är emellertid begränsad. LÄS MER

 3. 8. Boendetrivsel: verktyg och kunskap för utveckling av arkitektur med utgångspunkt i jämförelseteoretiska perspektiv och befolkningsstudier av äldre

  Författare :Sylvia Sundberg; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; home and housing environment; well-being; identity; housewives; establishment of existence; longitudinal population study of the elderly; gender; uniqueness perception; social and feature comparison;

  Sammanfattning : The concept 'environmental well-being', its significance and content, is analysed. The environment in case is your home, house, dwelling and residential area and it includes physical, social and psychological meanings. LÄS MER

 4. 9. Lokala fjärrvärmesystem

  Författare :Lena C. Olsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :district heating; radiator circuit; low radiator flow; local network; pressure separator; jet pump;

  Sammanfattning : The thesis Local district heating systems deals with a new concept for district heating. The district heating system is arranged as one main system and a number of local systems. The production plants and the main distribution lines belong to the main system. LÄS MER

 5. 10. Att våga väga jämnt : om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete

  Författare :Ewa Gunnarsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to explore the meaning of gender in relation to qualifications and skills. In the dissertation two specific problem areas are explored in-depth: 1 - The meaning of gender in relation to qualifications and skills in technical industrial work. LÄS MER