Sökning: "treatment utilization"

Visar resultat 1 - 5 av 182 avhandlingar innehållade orden treatment utilization.

 1. 1. Long-term perspectives on musculoskeletal pain : Health care utilization and integration of behavioral medicine treatment into physical therapy

  Författare :Christina Emilson; Pernilla Åsenlöf; Ingrid Demmelmaier; Stefan Bergman; Ida Flink; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Chronic pain; health care utilization; behavioral medicine; stratified treatment; prognostic factors; physical therapy; primary care; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : There are currently no effective methods for treating and preventing chronic pain. The aim of this thesis was to study prognostic factors for health care utilization, and the long-term outcomes of tailored behavioral medicine treatment for patients with musculoskeletal pain. LÄS MER

 2. 2. Fair Treatment of Multicast Sessions and Their Receivers : Incentives for more efficient bandwidth utilization

  Författare :Patrik Österberg; Tingting Zhang; Kirk Martinez; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bandwidth allocation; cost allocation; fairness; multicast; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Tjänster för strömmad media stiger kraftigt i popularitet, samtidigt som utbudet av denna typ av tjänster ökar. Internet protocol television (IPTV) med standardupplösning levereras redan till många hem, och högupplöst IPTV kommer att bli vanligt inom en relativt snar framtid. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team

  Författare :Suzanne Blomqvist; Kjell Granström; Ingemar Engström; Stefan Jern; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Multi professional team; utilization of competence; psychiatry; treatment conference; Mångprofessionella team; kompetensutnyttjande; psykiatri; behandlingskonferens; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I vårdverksamhet för patienter med komplexa vårdbehov är teamarbete en vanlig arbetsform. I forskning om mångprofessionellt teamarbete i vården beskrivs fördelar med organisationsformen, samtidigt som svårigheter påtalas somden mångprofessionella sammansättningen kan medföra. LÄS MER

 4. 4. The Use of Laboratory Analyses in Sweden : Quality and Cost-Effectiveness in Test Utilization

  Författare :Mirja Mindemark; Anders Larsson; Lars-Olof Hansson; Per Simonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; continuing medical education; cost control; cost savings; physician practice patterns; diagnostic tests; clinical chemistry; primary health care; health care costs; laboratory management; test utilization; trends; cost-effectiveness; inflammatory bowel disease; irritable bowel syndrome; calprotectin; cost avoidance; Clinical chemistry; Klinisk kemi; Biomedical Laboratory Science; Biomedicinsk laboratorievetenskap;

  Sammanfattning : Laboratory analyses, essential in screening, diagnosis, treatment, and monitoring of disease, are indispensable in health care, but appropriate utilization is intricate. The overall aim of this thesis was to study the use of laboratory tests in Sweden with the objective to evaluate and optimize test utilization. LÄS MER

 5. 5. Psychopathology, treatment utilization and gender in relation to substance abuse

  Författare :Ulla Bertling; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Psychopathology; personality organization; ego functions; comorbidity; treatment utilization; gender; substance abuse; drug preferences;

  Sammanfattning : A case-finding investigation was carried out among personnel within various treatment authorities in Stockholm county, with the purpose of identifying and estimating the prevalence of psychopathology among substance abusers known to the treatment providers. A special questionnaire was designed regarding drug and alcohol abuse, current social situation, legal interventions, utilization of treatment resources, and psychological problems. LÄS MER