Sökning: "treatment for subacromial pain"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden treatment for subacromial pain.

 1. 1. Patients with subacromial pain Diagnosis, treatment and outcome in primary care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kajsa Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; evidence based medicine; general practitioners; physiotherapy; rotator cuff; shoulder impingement syndrome; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen var att beskriva diagnostiken och utvärdera handläggningen i primärvård av patienter med subacromial smärta. Avhandlingen omfattar fyra studier. LÄS MER

 2. 2. Subacromial inflammation : Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Carsten Hoe-Hansen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Shoulder pain and disability are common clinical problems. One major cause is subacromial inflammation and impingement of the supraspinatus tendon. These patients are usually offered conservative treatment or arthroscopic subacromial decompression (ASD). LÄS MER

 3. 3. Treatment of subacromial pain and rotator cuff tears

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hanna Cecilia Björnsson Hallgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Shoulder; rotator cuff tear; ultrasound; surgery; exercises;

  Sammanfattning : Shoulder pain is very common, affecting 14-21 % of the population at some time during their lifetime. The aims of this thesis were to improve the understanding of various aspects concerning the pathogenesis and treatment of subacromial pain and rotator cuff tears. LÄS MER

 4. 4. Exercise treatment of patients with long-standing subacromial pain

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Theresa Holmgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Subacromial pain is the most common problem among patients with shoulder complaints seeking primary care. The recommended treatment for these patients is primarily non-surgical with a focus on exercise treatment. If this treatment fails arthroscopic subacromial decompression (ASD) followed by exercise treatment is recommended. LÄS MER

 5. 5. The Supraspinatus Tendon Clinical and histopathological aspects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Bo Tillander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; supraspinatus tendon; Subacromial impingement; shoulder pain; impingement syndrome; corticosteroid injection; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The supraspinatus tendon is an important structure of the rotator cuff. Subacromial impingement is a common reason for shoulder pain. Despite extensive scientific work in this field, the cause of impingement syndrome is still not fully understood. LÄS MER