Sökning: "transport culture"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden transport culture.

 1. 1. The Tragedy of Ordinarity Culture Constraints on Sustainable Development Based on Public Transport

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Stephan Bösch; Gerhard Gustafsson; Reinhold Castensson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture; transport culture; public transport; geography; transport geography; sustainable development; sustainable transport; kultur; transportkultur; kollektivtrafik; geografi; transportgeografi; hållbar utveckling; hållbara transporter; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This licentiate thesis consists of two free-standing papers and a linking essay that links the papers by articulating an overall research aim and common theoretical background. The research aim is kept general and focuses on the role public transport can play in sustainable development. LÄS MER

 2. 2. New Approaches to Studies of Paracellular Drug Transport in Intestinal Epithelial Cell Monolayers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Staffan Tavelin; Per Artursson; Staffan Tavelin; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutics; intestinal epithelium; tight junctions; cell culture; Galenisk farmaci; PHARMACY Pharmaceutics; FARMACI Galenisk farmaci; galenisk farmaci; Pharmaceutics;

  Sammanfattning : Studies of intestinal drug permeability have traditionally been performed in the colon-derived Caco-2 cell model. However, the permeability of these cell monolayers resembles that of the colon rather than that of the small intestine, which is the major site of drug absorption following oral administration. LÄS MER

 3. 3. Safety Culture in Sea and Aviation Transport

  Detta är en avhandling från Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Åsa Ek; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; organizational climate; air traffic control; safety culture; passenger shipping; airport ground handling; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Technological sciences; Teknik; Säkerhetsteknik; Safety technology;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis investigates sea and aviation transport safety culture, with a focus on perceptions and attitudes. A safety culture reflects the attitudes, beliefs, perceptions, and values that individuals share in relation to safety. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetskultur i Östersjöfart En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet

  Författare :Fredrik Hjorth; Mirka Kans; Margareta Lützhöft; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Safety culture; maritime safety; reporting culture; accidents; ISM; work conditions; shipping; system perspective; Säkerhetskultur; sjösäkerhet; rapporteringskultur; olyckor; ISM; arbetsvillkor; systemperspektiv; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. LÄS MER

 5. 5. Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden

  Detta är en avhandling från Malmö : Bokbox

  Författare :Wanna Svedberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender mainstreaming; Transport Law; gender equality; Gender Legal Studies; Feminist Legal Studies; everyday life; Genus System Theory; Transport Policy; Gender Equality Policy; governance; legislation; Gender Equal Transport System; Public Transport Act; The Planning and Building Act; The Road Act; The Railway Act.;

  Sammanfattning : There is a strong connection between transports and power relations. Prevailing gender patterns show that women and men often tend to have different terms and conditions in matters relating to transport in everyday life. LÄS MER