Sökning: "transformatorer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet transformatorer.

 1. 1. Process Control and Simulation of Ferromagnetic Strip in the Power Transformers and Electrical Machines Applications : Electric power systems

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Jafar Mahmoudi; Örjan Danielsson; Mihai Nicolescu; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strip; electrical machines; transformer; cold rolling mills; process; automation; control; Band; elektriska maskiner; transformatorer; kallvalsningsverk; processautomation; reglerteknik; Electric power engineering; Elkraftteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates optimization of the control of electrical and thermal equipment by using FEM and CFD modeling in combination with dynamic simulation models. The thesis focuses on the production of electrical strips and the control system with the aim of reducing losses and improving magnetic properties. LÄS MER

 2. 2. Temperature and heat losses simulation in core and winding of a power transformer

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Mahmoudi Jafar; Lennart Harnefors; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Transformer; Losses; Simulation; Temperature; Calculation; Electric power engineering; Elkraftteknik; elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : Simulering av temperatur och värmeförluster i kärna och lindning för en högspänningstransformator “... Ett ljus som lyser dubbelt så starkt, varar hälften så länge …”, i analogi med ljuset så kan transformatorer köras med överlast inom vissa gränser, men med följden att livslängden blir kortare. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Rating with Applications to Renewable Energy

  Författare :Kateryna Morozovska; Patrik Hilber; Tor Laneryd; Hans Ezz Edin; Adamantios Marinakis; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; dynamic rating; dynamic line rating; dynamic transformer rating; power transformers; power system optimization; wind farm planning; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Dynamic rating (DR) of power components is a method for assessing real-time capacity of large scale power transmission and distribution devices (commonly: transmission lines, power transformers, underground cables) and using this knowledge for adjusting loading limits of these components. Dynamic rating of power lines or dynamic line rating (DLR) is a pioneering technology in the area of dynamic rating. LÄS MER

 4. 4. Increasing the hosting capacity of distributed energy resources using storage and communication

  Författare :Nicholas Etherden; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Renewable Energy Generation; Energy Storage; Hosting Capacity; Curtailment; Demand Response; Dynamic Line Rating; Power System Communication; Smart Grid; Förnyelsebara energikällor; Energilagring; Acceptansgräns; Kommunikation i kraftsystem; Smarta elnät; Energiteknik; Energy Engineering; Electric Power Engineering; Elkraftteknik;

  Sammanfattning : The use of electricity from Distributed Energy Resources like wind and solar powerwill impact the performance of the electricity network and this sets a limit to theamount of such renewables that can be connected. Investment in energy storage andcommunication technologies enables more renewables by operating the networkcloser to its limits. LÄS MER

 5. 5. Lifetime modeling and management of transformers

  Författare :Johanna Rosenlind; Rajeev Thottappillill; Zhong Dong Wang; KTH; []
  Nyckelord :transformers; lifetime modeling; asset management; thermal modeling; lifetime estimation;

  Sammanfattning : This work have studied and developed lifetime estimation methods for the power transformer and how these could be used for asset management purposes. It is researchperformed in the intersection of the fields of reliability theory, statistical analysis, and stochastic process theory applied to lifetime estimations and management of transformers. LÄS MER