Sökning: "transfer learning"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade orden transfer learning.

 1. 1. Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Eleven och Lärandemiljön : En studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning

  Författare :Ia Nyström; Bente Hagtvet; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; learning process; situated learning; reading as a social practice; learning environment; reading- and writing development; literacy; scaffolding.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The thesis describes what happens when twelve students learn to read and write. The main purpose of this thesis is to shed light on the learning process of the students, with respect to reading and writing, based on the specific learning environment. Special attention is given to the relationship between the individual and the environment. LÄS MER

 3. 3. Transfer of technical training know-how : a study of consultancy services in aid practice

  Författare :Sigurd Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; transfer; training know-how; technology transfer; aid; consultancy services; participatory case study; hydro power;

  Sammanfattning : In this thesis an aid financed attempt to transfer technical training know- how in the form of consultancy support is described and analysed. Between 1992 and 1996 Swedish consultants acted as advisers during the establishment phase of the Aswan training centre. LÄS MER

 4. 4. Learning and Returning : Return Migration of Swedish Engineers from the United States, 1880-1940

  Författare :Per-Olof Grönberg; Lars-Göran Tedebrand; Jonny Hjelm; Walker D. Wyman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; emigration; return migration; engineers; technology transfer; Sweden; United States; industrialisation; electrical industry; steel and iron industry; mining; engineering industry; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis examines different aspects of international migration and return migration among Swedish engineers – particularly to and from the United States between 1880 and 1940. The social, geographical, and educational backgrounds of these engineers and their role in diffusing technological knowledge in Sweden in addition to being a possible source of technical development during the country’s second industrial breakthrough is of particular interest. LÄS MER

 5. 5. Data-Driven Techniques for Fluid Mechanics and Heat Transfer

  Författare :Jerol Soibam; Rebei Bel Fdhila; Konstantinos Kyprianidis; Ioanna Aslanidou; Ricardo Vinuesa Motilva; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Fluid mechanics; Heat Transfer; Machine Learning; Deep Learning; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : One of the main challenges in fluid mechanics and heat transfer is the need for detailed studies andfast computational speed to monitor and optimise a system. These fluid/heat flows comprise time-dependent velocity, multi-scale, pressure, and energy fluctuations. LÄS MER