Sökning: "transcription factor 7-like 2"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden transcription factor 7-like 2.

 1. 1. Diabetes mellitus and risk of prostate cancer - A focus on shared risk factors and survivor bias

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Isabel Drake; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carbohydrates; cohort; competing risk; diabetes mellitus; diet; epidemiology; fiber; gene; gene-environment; lifestyle; prostate cancer; survivor bias; transcription factor 7-like 2; whole-grain; alkylresorcinol metabolites;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män i Sverige och ungefär 10 000 män diagnosticeras årligen. Prostatacancer tros orsakas av en kombination av ärftliga faktorer och miljö-/livsstilsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. The genetic background of gestational diabetes mellitus

  Detta är en avhandling från Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Författare :Anastasia Papadopoulou; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; HLA; TCF7L2; PTPN22; Post partum diabetes; Type 1 Diabetes; Type 2 Diabetes; Islet Cell Autoantibodies;

  Sammanfattning : The aims of this work is to better determine the genetic background of gestational diabetes (GDM) and to examine how specific genes affect the development of diabetes post partum. In the DiPiS (Diabetes Prediction in Skåne) study we typed for HLA-DQB1 alleled, the transcription factor 7-like 2(TCF7L2) rs7903146, rs12255372 and rs7901695 SNPs, the 1858 C>T SNP of the protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) gene and we tested for the presence of islet cell autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), insulinoma-associated antigen 2 (IA-2) and insulin in women who had been diagnosed with GDM at least once during 2000-2004. LÄS MER